Welkom bij het Nederlands Reismuseum

Er bestaat het plan voor de oprichting van het Nederlands Reismuseum, ter behoud van erfgoed op het gebied van reizen, toerisme en recreatie in Nederland. Voor zover bekend is er nog geen museum in de wereld dat zich enkel en alleen richt op het reizen. Wel zijn er enkele musea die aanverwante collecties tonen, zoals bijvoorbeeld van de hotelindustrie, de luchtvaart of de spoorwegen.

Een van de grootste bedrijfstakken ter wereld verdient een eigen museum. Er zijn wereldwijd maar liefst 700 miljoen reizigers elk jaar, terwijl dat binnen twintig jaar zal verdubbelen tot 1,6 miljard reizigers per jaar (cijfers van het International Labour Office).

Het eerste reismuseum ter wereld laat de geschiedenis van het reizen zien van halverwege de negentiende eeuw tot in de toekomst. Rond 1850 begon 'het reizen voor het plezier' en verschenen ook de eerste reisgidsen. Het Nederlands Reismuseum mikt op Amsterdam als vestigingsplaats, de hoofdstad van Nederland en de plek waar de meeste toeristen komen. Amsterdam stond als vanouds op de route van reizigers die Europa bezochten.

Particulier initiatief

De oprichting van het museum is een particulier initiatief, zonder bemoeienis of subsidies van de overheid. Het idee bestaat momenteel alleen nog op papier. Met hulp van de toeristische bedrijfstak en fondsen wordt gepoogd het museum daadwerkelijk van de grond te krijgen.

Waarom zoveel moeite doen om een museum op te richten? Omdat er nog geen enkele centrale plek is in Nederland waar erfgoed op het gebied van reizen, toerisme en recreatie beheerd en behouden blijft en geraadpleegd kan worden. Een deel is versnipperd over instellingen, bedrijfsarchieven en bibliotheken en een deel is of gaat verloren. De initiatiefnemer - een journalist, gepassioneerd reiziger en verzamelaar van antieke reisgidsen - wil zich inspannen om de geschiedenis van het reizen levend te houden.

Op deze website vindt u regelmatig updates over de voortgang van het project. De site zelf zal ook nog enkele maanden 'onder constructie' zijn.

Voor het laatst bijgewerkt op 8 augustus 2011.